Featured Series: Detective Conan by Gosho Aoyama | We have 179 Chapters and 0 Raws

Detective Conan 762 by TM Team (Vietnamese)

Welcome Guest, Please log in or register.
Release Notes: Ch?ng ta lại tiếp tục với cuộc h?nh tr?nh của Conan
Trước khi đến với chap mới, tớ c? v?i điều muốn n?i ... Kể từ khoảng chap 600 trở đi, c? nhiều bạn bắt đầu ph?n n?n về lối dẫn dắt c?u chuyện, m? t?p vụ ?n v...v... V? c?c bạn ấy cảm thấy thất vọng v? dần ch?n nản

Tuy nhi?n, c? những điều m? bạn kh?ng thể phủ nhận, Conan vẫn như vậy, vẫn những c?u chuyện, những vụ ?n ly kỳ, hấp dẫn như h?ng thập kỷ nay vẫn thế. Nếu như Conan kh?ng được x?y dựng tr?n những vụ ?n nhỏ, vậy liệu những người chưa biết tới conan c? thế đủ nhẫn nại để đọc từ chap 1 kh?ng? Hơn nữa những vụ ?n kh?ng đơn thuần chỉ l? những c?ch ph? ?n đơn điệu! Ch?ng ta bắt gặp h?ng loạt kiến thức khoa học, c?n nhớ chap gần đ?y nhất - 761, nếu kh?ng nhờ c? Conan, tớ cũng kh?ng hề biết rằng, t?c m?i chẻ l? do di truyền đ?u! C?c bạn cũng kh?ng thể phủ nhận rằng c?ch m? t?c giả sắp đặt hung thủ giết người ra sao cũng khiến ta rất t? m?....

Thưa tất cả c?c bạn y?u Conan, ch?ng ta đ? đồng h?nh c?ng Conan đ? rất l?u rồi, vậy tại sao ch?ng ta kh?ng vui vẻ v? mỗi tuần ch?ng ta lại c? 1 chap mới, thay v? cứ mong đến chap cuối c?ng? H?y thử tưởng tượng rồi ng?y mai, ch?ng ta chẳng c?n mong chờ nữa v? c?i kết của Conan đ? được chắp b?t? Tớ th? lu?n mong Conan sẽ c?n d?i d?i... V? sẽ vẫn y?u truyện Conan như hơn 10 năm qua vẫn thế C?n c?c bạn?

C?c bạn h?y nhớ lịch "l?n s?ng" c?c chap Conan của TM-Team bọn tớ nh?:

Khoảng 6 >>> 8h thứ tư h?ng tuần tại truyenmoi.com


Thay mặt Hill v? ss Tak, KooK xin mang đến cho c?c đồng ch?:
Conan Chap 762: Người Bảo Hộ Thời Gian

Download Options

Choose one of the mirrors below to download Detective Conan 762.

Comments

You must log in to post a comment on this release.